Home

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • prawa cywilnego (odszkodowania, zadośćuczynienia, ochrona własności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności, ochrona dóbr osobistych, nabycie i dział spadku, postępowanie wieczystoksięgowe, ochrona praw autorskich, znaków towarowych, o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, roszczenia z zakresu prawa bankowego);
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, przysposobienie);
 • prawa karnego, karnoskarbowego, wykroczeń i postępowania wykonawczego (reprezentacja Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą, w trakcie procesu karnego oraz w postępowaniu wykonawczym, a także prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie);
 • prawa gospodarczego i handlowego (przygotowywanie dokumentacji do KRS, rejestracja podmiotów w KRS, przygotowanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, sporządzanie szczegółowych analiz i opinii);
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego (odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych, zastępstwo przed sądami i urzędami);
 • kompleksowej bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych;
 • prawa budowlanego i mieszkaniowego;
 • windykacji należności;
 • postępowania egzekucyjnego;
 • dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym (pozwy zbiorowe);
 • sporządzania i opiniowania projektów umów;

Kancelaria sporządza także opinie prawne, pisma procesowe, udziela porad prawnych, prowadzi negocjacje i bierze udział w mediacjach. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość jest uzależniona min. od nakładu pracy, rodzaju zlecenia oraz terminu jego wykonania.